Nijer ve Arakan Kamplarındaki Kurban organizasyonu için yola revan olduk

16 Ağustos 2018